Köpa ett företag, eller?

October 9, 2013

Starta eget företag eller köpa ett befintligt företag?

Både alternativen är bra om du vill driva ett eget företag. Den stora skillnaden är att köpa ett befintligt företag troligen kräver en större investering än vad som krävs när du startar det själv. Uppsidan är dock att företaget du köper redan har en aktiv verksamhet. Det här alternativet kan vara mycket bra men det krävs en hel del jobb för att undersöka företaget du vill köpa så att du inte köper grisen i säcken.

Att starta ett företag själv kräver också såklart mycket arbete men troligen annan typ av arbete. Att starta eget företag kan gå snabbt och vara enkelt. Det finns många företag idag som arbetar med att sälja s.k. lagerbolag. Det är bolag som du kan köpa som redan är bildade vilket gör att du snabbt kan komma igång med din verksamhet. Dessa företag brukar också hjälpa till så att inget viktigt missas i startfasen.

Comments Off

Telemarketing – Användningsområden

September 13, 2013

Nämner man ordet telemarketing idag tänker de flesta på störande telefonförsäljning men telemarketing behöver inte bara användas för just försäljning. Det finns många fler områden där det kan vara fördelaktigt. T.ex.

  • Mötesbokning
  • Uppföljning
  • Marknadsundersökningar

Faran många företag känner inför att anlita en extern partner kan vara att kontrollen och kvaliteten blir lidande. Det är viktigt att du får en bra känsla för företaget du väljer att anlita för telemarketing.

0

Finns det någon risk med läxhjälp

August 27, 2013

Idag läste jag en artikel om hur branschen som arbetar inom läxhjälp växer så det knakar samtidigt som Skolverket menar på att det finns risker med att detta kommer leda till resultatskillnader mellan eleverna.

Jag måste då ställa motfrågan. Vad är skillnaden på det mot hur det är idag? Idag finns det resultatskillnader mellan elever och så har det alltid varit och kommer också alltid att vara. Alla människor är olika och det är helt omöjligt att eliminera alla skillnader mellan eleverna. 

Comments Off

Kick-off till hösten?

August 12, 2013

Nu står vi här igen. Semestertiden börjar lida mot sitt slut och det är dags att börja fundera på kick-off-aktivitet. Oftast är det svårt att hitta aktivitet/er som passar alla. För att slippa alla problem med att pussla ihop en dag är ett bra alternativ att anlita ett företag som arbetar med just detta, att ordna kick-off åt företag.

Ring ett företag som arbetar med kick-off i Stockholm så kommer du en bra bit på vägen. Jag resonerar på det sättet att varje företag ska göra det som de gör bäst. Således är ett eventföretag bättre på att ordna kick-offer än vad ett företag är som säljer t.ex.tvål.

Comments Off